ขั้นตอนยืนยันการชำระเงิน


1. เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมล์เพื่อยืนยันการส่ังซื้อสินค้า ซึ่งภายในอีเมล์จะมีรหัสสำหรับไว้ทำการยืนยันการชำระเงิน และลิงค์คลิกมาที่หน้ายืนยันการชำระเงินอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ จะมีรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบยืนยันการชำระเงิน คลิกที่ "ยืนยันการชำระเงิน"


2. สามารถเข้าสู่ระบบยืนยันการชำระเงินได้ทั้งลูกค้าที่เป็นสมาชิก และลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าสู่ระบบได้ทั้งสองแบบคือ ใช้ Username + Password หรือใช้รหัสยืนยันที่ได้จากอีเมล์ แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจะต้องใช้รหัสที่ได้จากอีเมล์หรือใส่อีเมล์ของท่านเพื่อค้นหารายการสั่งซื้อ
หากต้องการค้นหารายการสั่งซื้อจากอีเมล์ให้ใส่อีเมล์ของท่านแล้วกดค้นหา แล้วเลือกรายการที่ต้องการชำระเงิน
สามารถยืนยันการชำระเงินได้ทั้งลูกค้าที่เป็นสมาชิก และ ไม่เป็นสมาชิก


3. หลังจากที่เข้าสู่ระบบแล้ว จะแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดของ การสั่งซื้อน้ันๆ จากนั้นทำการคลิกเลือกไอคอน ยืนยันการชำระเงินหน้าแสดงรายละเอียดของการสั่งซื้อน้ันๆ คลิกเลือกไอคอน ยืนยันการชำระเงิน


4. ทำการเลือกละเอียดการชำระเงิน ธนาคาร (บัญชีของร้านค้า), เลขที่บัญชี, สาขา, จำนวนเงิน, วันที่ทำการโอนเงิน, เวลาที่ทำการโอนเงิน และ แนบไฟล์ Pay Slip (ถ้ามี) แล้วทำการคลิก Send เพื่อทำการยืนยันกรอกรายละเอียดต่างๆ และคลิก Send เพื่อยืนยันการชำระเงิน
เมื่อทำการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะมี Popup แสดงให้ทราบว่าทำการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


5. เมื่อทำการยืนยันการส่ังซื้อเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมล์ส่งไปหาผู้ดูแลระบบว่ามีการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อย และสถานะของการจ่ายเงินจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก หมายถึงการชำระเงินเรียบร้อยแล้วอีเมล์ที่ส่งถึงผู้ดูแลระบบว่าได้รับการยืนยันการชำระเงินมาเรียบร้อยแล้ว